Postgrau en Acústica Arquitectònica

Postgrau en Acústica Arquitectònica

Forma't i especialitza't en un àmbit cada dia més regulat, per la seva repercussió en el control ambiental, en l'edificació i en termes de qualitat acústica referida al disseny d'espais interiors

Nid: 4320
Objectius

En el Postgrau en Acústica Arquitectònica de La Salle coneixeràs molt més del que s'explica en la bibliografia especialitzada. Gràcies a l'àmplia experiència professional del professorat, accediràs a informació i a coneixements especialitzats i d'aplicació professional d'alt nivell.

Els punts clau del postgrau són:

  1. Perfeccionament i ampliació de coneixements, gràcies a una bona comprensió de les bases teòriques que intervenen en la matèria.
  2. Solucions professionals i explicació de projectes.
  3. Capacitat per dissenyar una proposta de solució per a cada situació i per realitzar un projecte complet per a implementar-la.
  4. Capacitat per realitzar qualsevol tipus de mesurament acústic amb equipament professional i segons la normativa pertinent.
  5. Simulació per ordinador. Capacitat per utilitzar programes professionals de simulació en totes les temàtiques (impacte ambiental, simulació acústica d’espais, aïllament, etc.).
  6. Marc formatiu incomparable d’una universitat que disposa d’un laboratori d’acústica, d’una sala anecoica i d’una sala reverberant homologades.