Màster en Desenvolupament i Arquitectura Software

Màster en Desenvolupament i Arquitectura Software

Aprèn a dominar totes les fases del cicle de desenvolupament del projecte informàtic i seràs capaç de definir una estructura de software que funcioni de manera escalable i eficient

Nid: 5357
Pla d'estudis
PROGRAMA ACADÈMIC

ARQUITECTURA DE SOFTWARE (5 ECTS)

Una bona arquitectura de software pot significar l'èxit o el fracàs d'un projecte. En aquesta assignatura coneixeràs quines arquitectures s'estan utilitzant en el mercat avui dia, i aprendràs a prendre decisions per triar l'arquitectura de software més adequada per al teu projecte: des d'arquitectures monolítiques a arquitectures de microserveis, analitzarem els pros i contres de les més rellevants perquè tu puguis prendre decisions.

DISSENY DE SOFTWARE I (5 ECTS)

En aquesta assignatura aprendràs aquelles pràctiques de programació més recomanades i validades per al disseny de software com, per exemple, Clean code, SOLID, patrons de disseny programari o TDD.

DISSENY DE SOFTWARE II (5 ECTS)

Continuaràs treballant en el teu software de qualitat mitjançant tècniques avançades per al disseny de software. Algunes tècniques d'aquestes podran ser Domain-Driven Design o Arquitectura hexagonal.

ARQUITECTURA I SOFTWARE I (5 ECTS)

Una bona arquitectura de software pot significar l’èxit o el fracàs d’un projecte. En aquesta assignatura coneixeràs quines arquitectures s'estan utilitzant al mercat avui en dia, i aprendràs a prendre decisions per triar l'arquitectura de software més adequada per al teu projecte: des d'arquitectures monolítiques a arquitectures de microserveis, analitzarem els pros i els contres de les més rellevants perquè tu puguis prendre decisions.

ARQUITECTURA I SOFTWARE II (5 ECTS)

Les arquitectures de software s'han d'adaptar al context en què es desenvolupen, però també a la manera com es despleguen. En aquesta assignatura obtindràs els conceptes necessaris per dissenyar arquitectures cloud escalables i posaràs a prova els teus coneixements desplegant arquitectures complexes a la plataforma AWS.

BASES DE DADES NO ESTRUCTURADES (5 ECTS)

Seleccionar tecnologies amb criteri i dissenyar models eficients són habilitats essencials per a un arquitecte de software. En aquesta assignatura et formaràs en diferents famílies de bases de dades No-SQL més populars per ampliar el teu ventall d'opcions tecnològiques. MongoDB, Hive, Hbase, Cassandra, Neo4J o Elastic Search no seran conceptes desconeguts mai més.

PARADIGMES DE PROGRAMACIÓ (5 ECTS)

El paradigma imperatiu i la programació orientada a objectes ja fa temps que no són novetat. Actualment estan apareixent nous llenguatges de programació que fan ús de nous paradigmes de programació. En aquesta assignatura aprendràs a dominar conceptes de paradigmes, entorns, llenguatges i tecnologies de programació que permetin la seva correcta elecció i l'aprofitament òptim de les seves capacitats.

MODELS DE DESENVOLUPAMENT SOFTWARE (5 ECTS)

El camí que ens porta des del procés de programació, fins que aquest software arriba a producció, cada vegada és més complex. A l'assignatura de Models de Desenvolupament Software veurem què és un pipeline de producció juntament amb eines de Continuous Integration (CI) i Continuous Delivery (CD).

METODOLOGIES AGILE (5 ECTS)

Gestionar projectes mai ha estat fàcil, però les metodologies Agile poden ajudar-nos. Si encara no coneixes què és Scrum, Kanban o Agile Inception, en aquesta assignatura ho aprendràs.

PRINCIPIS I EINES DE DESENVOLUPAMENT (5 ECTS)

Desenvolupar software és un treball en equip i per a això necessitem principis i eines que ens ajudin a col·laborar amb el nostre equip. En aquesta assignatura introduirem eines de comunicació, principis de desenvolupament, així com un DevOps Mindset.

FONAMENTS DE PROVES (5 ECTS)

Un producte no pot ser de qualitat sense una bona estratègia de testing. A l'assignatura de Fonaments de Proves veuràs tècniques i eines per aconseguir evitar que el nostre software torni a estar plagat de bugs.

TREBALL FINAL DE MÀSTER (10 ECTS)

Durant el desenvolupament del Treball de Final de Màster, podràs posar en pràctica tot allò après mentre treballes en equip en un repte real proposat i liderat per una empresa del sector.