biblioteca filosofia humanisme trascendencia

Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència

Nid: 23771
Objectius

Aquest programa parteix de la idea que la mediació de la filosofia i el coneixement de la seva història han d'estar presents al centre mateix d'aquesta crisi de cultura que hem començat a travessar. Defensar la singularitat del que és humà i aprofundir en el plantejament plural de les seves relacions amb la transcendència té avui actualitat. I sobre tot això es percep una necessitat d'informació, d'il·luminació i de meditació que la filosofia pot ajudar a enriquir.

L'objectiu dels estudis de doctorat és proporcionar a l'alumnat les habilitats per liderar i realitzar investigacions científiques i s'atorga a aquells que:

 1. Han demostrat una comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i el domini de les habilitats i mètodes d'investigació associats amb aquest camp. 
 2. Han demostrat la capacitat de concebre, dissenyar, implementar i adaptar un procés d'investigació substancial amb integritat acadèmica. 
 3. Han fet una donació a través d'una investigació original que amplia la frontera de el coneixement desenvolupant un conjunt substancial de treballs, alguns dels quals mereixen una publicació de referència nacional o internacional.
 4. Siguin capaços de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes
 5. Pot comunicar-se amb els seus companys, amb la comunitat acadèmica en general i amb la societat en general sobre les seves àrees d'especialització
 6. Poden esperar ser capaços de promoure, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural en una societat basada en el coneixement.

Algunes de les aptituds personals que s'esperen d'un doctor o doctora són les següents: 

 1. Capacitat per a bregar amb contextos en què hi ha poca informació específica. 
 2. La capacitat d'identificar les preguntes clau que s'han d'abordar per resoldre un problema complex. 
 3. La capacitat de dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en la seva àrea d'especialització rellevant. 
 4. Capacitat per treballar tant en equip com de manera independent en un context internacional o multidisciplinari. 
 5. La capacitat d'integrar coneixements, fer front a la complexitat i emetre judicis amb informació limitada
 6. Capacitat per criticar i donar suport o oposar-se a una proposta intel·lectual.

L'objectiu d'aquest programa de doctorat és formar investigadors o investigadores amb les habilitats i les competències necessàries per dur a terme una investigació sòlida en els camps coberts per aquest programa. 

 1. Fonaments filosòfics de la idea de solidaritat.
 2. Sobre els principis: paradigmes, figures i símbols del pensament.
 3. Humanisme cristià.
 4. Conceptes estètics i concepcions del món.
 5. Ciència, Tecnologia i Religió.