Doble Grau en Business Intelligence and Data Analytics and Management of Business and Technology

Nid: 21692
Objectius

L'objectiu bàsic del doble Grau és formar professionals amb les competències personals i professionals adequades per a assumir funcions d'anàlisis de dades i la seva interpretació per la presa de decisions en posicions de responsabilitat i de gestió en les diferents àrees estratègiques de les empreses.

Et formaràs en processos creatius i d'innovació, aprenent tècniques i estratègies per tenir i desenvolupar idees que aporten valor a l'economia i la societat per tenir una visió i manera de fer que sigui sostenible i ètica, assumint la responsabilitat per millorar la nostra societat.

Entendràs com es desenvolupen les noves tecnologies des del punt de vista principalment empresarial. Podràs ser capaç d'identificar les oportunitats creades per les noves tecnologies i com captar el valor que generen les mateixes. Adoptant una perspectiva crítica dels riscos i amenaces que poden existir en aquest àmbit i com gestionar-lo de formar ètica i sostenible.

Quan hagis finalitzat aquest grau estaràs preparat per formar part d'una nova generació de professionals experts en l'anàlisi i l'ús de les dades.

Et diferenciaràs en el mercat laboral per tenir un doble grau universitari oficial que et capacita per a treballar en qualsevol lloc del món.