El servei de suport a l'aprenentatge està format per alumnes de cursos superiors de La Salle. Perquè puguis gaudir d’aquest servei, cedim gratuïtament determinats espais, gestionem el servei i establim un preu màxim per classe.

Tant per participar com a professor com per rebre classes has d’enviar un correu electrònic a: classesparticulars@salleurl.edu.