La tutoria és una acció docent pròpia de la nostra universitat, en la qual se t’assignarà un professor-tutor perquè t’acompanyi en tot el teu projecte educatiu.