A través de l‘Ajuntament de Barcelona EscoLab ofereix activitats en els laboratoris més capdavanters del país. Les activitats consisteixen en tallers teorico-pràctics als nostres laboratoris i entrar en contacte directe amb els professors i coordinadors que els gestionen.