Què és un Ambassador Student?

Els Ambassadors Studient són estudiants de Graus de La Salle Campus Barcelona que voluntàriament participen i donen suport en l'organització de les activitats que succeeixen tant a dins com a fora del Campus.

Quins beneficis té que Ambassador Student visiti el nostre centre educatiu?

Els estudiants dels vostres centres educatius podran estar en contacte amb una persona que està estudiant en aquests moments a La Salle Campus Barcelona que els transmetrà la seva experiència universitària amb els professors, els altres alumnes i el Campus.

Si un/a exalumne del vostre centre estudia a La Salle Campus Barcelona, digueu-nos-ho i intentarem que us visiti!