Accés eStudy La Salle
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació per Enginyers Tècnics de Telecomunicació
Àrea
Format
Campus
Idioma
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació per Enginyers Tècnics de Telecomunicació
Crèdits 240 
A
Data inici: 14/09/2015
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Presencial
Número de places: 20 

Objectius

El món de les telecomunicacions és un dels sectors econòmics més atractius del nostre país per la seva capacitat de creixement i el seu caràcter estratègic en el desenvolupament econòmic.

L'Enginyer en Sistemes de Telecomunicació desenvolupa la seva carrera professional en l'àrea de la planificació, disseny, fabricació, instal•lació, operació i el manteniment de serveis o equips electrònics de telecomunicacions, garantint la generació, transmissió i recepció de senyals. Els nous serveis de telefonia mòbil o fixa, les xarxes de comunicacions d'ordinadors, els equips i sistemes electrònics, la radiodifusió, Internet, o el desenvolupament de nous sistemes de localització global són algunes de les sortides laborals d'aquests estudis.

A La Salle, comptem amb l'experiència de ser la primera Escola de Telecomunicacions que es va crear a Catalunya i els estudis de telecomunicacions gaudeixen d'un alt reconeixement social i empresarial, nacional i internacional. La inserció laboral és del 100% i les principals empreses del sector acudeixen a La Salle per a la contractació d'aquests perfils.
 

Requisits d'Accés

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.


Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.
 

El Curs de Complements de Formació per a titulats en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació per qualsevol especialitat per a l'obtenció del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació,s'adreça als Enginyers Tècnics de Telecomunicació amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per facilitar el seu accés al nou títol de Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.

 

Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d'Universitats.

 

OBJECTIUS

 

Els titulats adquiriran la formació científica, tecnològica, socioeconòmica i la preparació per a l'exercici professional en el desenvolupament i aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en totes les activitats que les demandin, dins del marc normatiu de referència.

 

Destaca la capacitat de dissenyar, analitzar, implementar, explotar i gestionar un sistema, component o procés de l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com circuits i subsistemes de radiofreqüència, equips de transmissió i recepció, sistemes de comunicacions guiades i no guiades, xarxes, software i serveis de telecomunicació, equips i sistemes electrònics, equips, locals i instal·lacions relacionades amb el món audiovisual.

 

CONDICIONS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER ACCEDIR AL GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ PER ENGINYERS TÈCNICS DE TELECOMUNICACIÓ

 

1. Condicions:

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.


Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d’un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

 

 

2. Documentació a aportar:

 1. DNI
 2. Fotocòpia compulsada del Títol
 3. Expedient acadèmic
 4. Màsters, Postgraus i Cursos realitzats amb concreció de:
  • Caràcter oficial (realitzat en un centre universitari) o no oficial del curs
  • Centre de Impartició
  • Hores de durada del curs
  • Continguts formatius
  • Fotocòpia compulsada del Títol obtingut
 5. Currículum vitae amb dades personals i professionals
 6. Experiència professional incloent:
  • Certificat compulsat d'acreditació/validació de l’experiència professional per part del Col·legi oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya.
 7. Un projecte en el qual hagi participat de forma fefaent l'interessat.

 

Per més informació, posa't en contacte amb Secretaria Acadèmica on t'explicaran el procés a seguir.
Mail: mrosello@salle.url.edu
Telèfon: 93 290 24 11

 

Descarregar.pdf

  

Per què estudiar?

Gràcies als coneixements adquirits en radiocomunicacions, electrònica, telemàtica, televisió i processament digital, els futurs enginyers seran capaços de desenvolupar múltiples activitats en empreses tecnològiques, centres de recerca, operadors de telecomunicacions, indústria electrònica i elèctrica, centrals i xarxes telefòniques i en emissores de TV i ràdio, entre altres.

 • Comptem amb l’experiència de ser la primera Escola de Telecomunicacions que es va crear a Catalunya i un claustre de professors amb àmplia experiència docent i professional.

 • Els estudis de Telecomunicacions de La Salle gaudeixen d’un alt reconeixement social i empresarial, nacional i internacional. La inserció laboral és del 100% i les principals empreses del sector acudeixen a La Salle per a la contractació d’aquests perfils.

 • La metodologia docent és pràctica i participativa. Els alumnes que ho desitgen poden participar com a becaris o projectistes en projectes de transferència o d’investigació amb empreses líders del sector, el que els permet aprendre fent.

 • Podràs participar en projectes reals i rellevants d’empresa i recerca. La Salle participa en la col·laboració internacional LHCb al CERN de Ginebra, amb 1000 científics de tot el mon, pel desenvolupament d’un detector per l’accelerador de partícules més gran mai, construït, el LHC, destinat a investigar sobre l’origen i les lleis que governen l’Univers. També participem en el projecte de comunicacions ionosfèriques entre la base espanyola a l’Antàrtida i la nostra universitat que permetrà la recollida remota de dades dels diferents equipaments científics instal·lats a l’Antàrtida durant tot l’any sense fer ús de cap satèl·lit.

  Estudis a l’Antàrtida Projecte a l’Antàrtida Blog

 • Podràs desenvolupar la plataforma robòtica “LS Maker” que s’entregarà a l’inici del curs acadèmic a tots els alumnes de Primer Curs dels diferents Graus d’ Enginyeria.

  LSMaker

 • Comptem amb més de 30 laboratoris tecnològics a l’abast i disposició de tots els alumnes i amb instal·lacions úniques a nivell estatal com la cambra anecoica de radiofreqüència, el laboratori de comunicacions digitals o el laboratori d’automàtica industrial.

  Cambra reverberant Cambra anecoicaDades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Procés Admissió
Programa de Beques
Fulletó Informatiu
Allotjament
Segueix La Salle