Postgrau en Tècniques Actuals en Disseny, Càlcul i Construcció d’Estructures Especials

Postgrau Tècniques Actuals en Disseny, Càlcul i Construcció d'Estructures Especials

Forma't en càlcul estructural i aplicació en les fases de projecte i planificació, organització, execució i manteniment. Millora les habilitats tècniques i converteix-te en un professional més complet

Nom oficial de la titulació
Postgrau en Tècniques Actuals en Disseny i Construcció d'Estructures Especials
Títol propi expedit per la Universitat Ramon Llull
Modalitat Presencial
Durada 1 Semestre
Llengua Castellà
Places 60
Crèdits 30-ECTS
Data inici 06 març 2024
Horari De dilluns a dijous, de 19h a 22h
Lloc Barcelona

El Postgrau en Tècniques Actuals en Disseny, Càlcul i Construcció d’Estructures Especials respon a la necessitat de formar professionals experts en el camp de les estructures, tant en fase de projecte com en fase d’execució, incloent planificació, organització i manteniment.
En aquest postgrau assumiràs la importància de la gestió del projecte com un dels eixos que pren cada vegada més rellevància. Així mateix, et formaràs en l’estudi complex de la gestió econòmica i de la sostenibilitat de tots els elements existents. En aquest sentit, descobriràs nous tipus d’estructures, més viables i adaptables als nostres temps.
Realitzaràs un minuciós estudi d’exemples reals en el camp del desenvolupament estructural. D’aquesta manera, augmentaràs els teus coneixements com a tècnic especialista en el camp professional de les estructures especials.

Estructures en totes les fases

Estudiaràs en profunditat les estructures en totes les seves fases, així com altres disciplines relacionades.

Solucions arquitectòniques en una obra

Et capacitaràs per aportar solucions més completes en els projectes arquitectònics i a tot tipus d’obres.

Projecte de manteniment d’edificis

Estaràs capacitat per realitzar minuciosos projectes de manteniment per a la posterior vida útil dels edificis.

Planificació, organització i direcció d’obres en fase d’estructures

Et convertiràs en un expert en planificació, organització i direcció d’obres en fase d’estructures.