Curs Online de Desenvolupament del Lideratge: Habilitats Directives La Salle Campus Barcelona URL

Curs Online de Desenvolupament del Lideratge: Habilitats Directives

Prepara't per liderar persones i projectes, adquirint els criteris i eines necessàries per progressar a la teva carrera professional.

Nid: 19961
Pla d'estudis

Els continguts d'aquest curs estan estructurats en 7 mòduls de treball que corresponen a 7 competències fonamentals per liderar persones i equips:

  1.  Autoconeixement
  2. Productivitat personal
  3. Comunicació interpersonal
  4. Creativitat
  5. Treball en equip
  6. Lideratge i desenvolupament d'equips
  7. Negociació i resolució de conflictes

Al finalitzar els 7 mòduls, l'alumne presentarà un Pla de Desenvolupament Personal (PDP) en el qual definirà les seves principals oportunitats de millora i el seu pla d'acció corresponent.

Un cop presentat el seu PDP, rebrà un feedback individual del professor perquè pugui implementar-lo amb les màximes garanties d'èxit.

Orientació al canvi i Desenvolupament personal

Autoconeixement

Estils d'aprenentatge

La proactivitat i el pla de desenvolupament personal

El cercle d'influència i la zona de confort

2. Productivitat personal

Locus de control intern i extern

Principis de la productivitat personal: Parkinson. Acosta. Covey

Identificant l'important (Llei de Pareto)

Ajustar els temps (Llei de Parkinson)

Limitant el perfeccionisme (Lleis d'Acosta)

Mètodes de millora de la productivitat: GTD Davis Allen

3. Comunicació i Presentacions Eficaces

La Comunicació en les organitzacions

Les claus de la comunicació eficaç

Model AID: Anticipar, Influir i Dirigir

Principis de PNL en la Comunicació

Com connectar amb els teus interlocutors

Els estils d'influència

Les presentacions en públic

4. Creativitat

La creativitat i el pensament lateral

Tècniques de creativitat:

Brainstorming

SCAMPER

6 barrets per pensar

Metaplan

5. Treball en equip

Què és un equip

Característiques d'un equip d'alt rendiment

Etapes i evolució dels equips (Tuckman)

El Model de Belbin per generar equips d'alt rendiment

Diagnòstic d'Equips aplicant Belbin

Direcció de Reunions

6. Lideratge i desenvolupament d'equips

El paper del líder

Estils de Lideratge: model de lideratge situacional

Orientació a persones i orientació a tasques

Els estils de direcció

La gestió de l'acompliment

Estils d'ajuda

El mètode GROW

7. Negociació i resolució de conflictes

Tipus de conflictes

El paper del líder en la gestió de conflictes

La Negociació com a eina per a la gestió de Conflictes

El model de Harvard de Negociació

Tècniques de negociació

Comprendre els interessos dels altres (interessos posicions)