Curs Online de Desenvolupament del Lideratge: Habilitats Directives La Salle Campus Barcelona URL

Curs Online de Desenvolupament del Lideratge: Habilitats Directives

Prepara't per liderar persones i projectes, adquirint els criteris i eines necessàries per progressar a la teva carrera professional.

Nid: 19961
Metodologia

El curs combina l'autoaprenentatge, utilitzant tot tipus de material (lliçons per vídeo, notes tècniques, recursos a internet), amb sessions síncrones en les que es plantegen activitats tant individuals com en equip. No només podràs aplicar els continguts que prèviament hauràs treballat, sinó que també rebràs feedback del professor sobre el teu acompliment en aquestes activitats.

Realitzarem dos tipus de sessions síncrones: kick-off i pràctiques. A les sessions de kick-off et donarem les pautes que et guiaran en tot el treball que realitzaràs al llarg de la setmana. Compartirem amb tu recomanacions concretes que t'ajudaran a focalitzar-te en el més important. A les sessions de pràctica, et proposarem activitats que hauràs de resoldre posant en pràctica els continguts proposats per aquella setmana de feina.