Curs de Preparació de la Certificació PMP®

Forma't per ser un Project Manager reconegut a nivell internacional gràcies a la certificació PMP®

Nid: 4350
Pla d'estudis
PROGRAMA

Introducció
- Procés de la certificació PMP
- Fonaments de la direcció de projectes
- Enfocament predictiu
- Metodologies àgils

Creació d'un equip d'alt rendiment
- Crear un equip
- Definir les regles bàsiques de l'equip
- Negociar els acords del projecte
- Empoderar els membres de l'equip i els interessats
- Capacitar els membres de l'equip i els interessats
- Involucrar i donar suport als equips virtuals
- Crear una entesa mutu sobre un projecte

Inici del projecte
- Determinar la metodologia/mètodes i pràctiques adequades per al projecte
- Planificar i gestionar l'abast
- Planificar i gestionar el pressupost i els recursos
- Planificar i gestionar el cronograma
- Planificar i gestionar la qualitat de productes i entregables
- Integrar activitats de planificació del projecte
- Planificar i gestionar adquisicions
- Establir l'estructura de governança del projecte
- Planificar i gestionar el tancament del projecte/fase

Realització del treball
- Avaluar i gestionar els riscos
- Executar el projecte per proporcionar valor del negoci
- Gestionar les comunicacions
- Involucrar els interessats
- Crear objectes del projecte
- Gestionar els canvis del projecte
- Gestionar incidents del projecte
- Garantir la transferència de coneixements per a la continuïtat del projecte

Mantenir l'equip en bon camí
- Liderar un equip
- Donar suport a l'acompliment de l'equip
- Abordar i eliminar impediments, obstacles i bloquejos
- Gestionar conflictes
- Col·laborar amb els interessats
- Orientar els interessats pertinents
- Aplicar la intel·ligència emocional per promoure l'acompliment de l'equip

Mantenir el negoci en ment
- Gestionar els requisits de compliment
- Avaluar i lliurar els beneficis i el valor del projecte
- Avaluar i abordar els canvis en l' entorn empresarial intern i extern
- Donar suport al canvi organitzacional
- Emprar la millora contínua del procés