Curs de Gestió de Projectes La Salle Campus Barcelona URL

Curs de Gestió de Projectes

Aprèn les bases i les tècniques bàsiques de la Direcció de Projectes, seguint l'estàndard de Project Management Body of Knowledge (PMBoK), del Project Management Institute (PMI)

Nid: 4374
Pla d'estudis

Gestió de Projectes

1. Introducció al Project Management
- Què és un projecte
- El valor de la gestió
- Del projecte a l’organització

2. Inici i Planificació d’un Projecte
- Anàlisi de l’entorn del projecte
- Definició del Projecte
- Planificació del Projecte

3. Gestió de l’Abast del Projecte
- Requisits
- Inclòs i Exclòs
- WBS

4. Equip del Projecte
- Estructura de l’empresa
- Organització de l’equip
- Calendari dels recursos

5. Gestió del Temps en els Projectes
- El Cronograma
- Desenvolupament del Cronograma
- Gestió del temps a l’execució

6. Gestió dels Costs del Projecte

- Tipus de costs en projectes
- Desenvolupament del pressupost
- Pla de costs i finançament