Curs de Gestió de Projectes La Salle Campus Barcelona URL

Curs de Gestió de Projectes

Aprèn les bases i les tècniques bàsiques de la Direcció de Projectes, seguint l'estàndard de Project Management Body of Knowledge (PMBoK), del Project Management Institute (PMI)

Nid: 4374
Metodologia

El curs combina les classes magistrals amb sessions pràctiques i exercicis:

  • Classes magistrals. Rebràs l’explicació dels conceptes teòrics en un entorn d’interacció dinàmic entre el professor i els alumnes. Podràs participar en un diàleg obert de preguntes i respostes amb el professor.
  • Classes pràctiques i exercicis personals. Per consolidar millor el coneixement i la tècnica, els conceptes teòrics s’acompanyen de diferents exercicis pràctics, com ara: exposicions teòrico-pràctiques reforçades amb mitjans audiovisuals i treballs desenvolupats i exposats a l’aula durant les sessions lectives. D’altra banda, també assistiràs a seminaris i conferències. Amb aquests mètodes podràs resoldre els teus dubtes de forma immediata.

Així mateix, tindràs accés al Campus Virtual La Salle Online. Des d’aquest entorn virtual podràs:

  • Consultar els materials utilitzats pel professor.
  • Relacionar-te amb altres professors.
  • Participar en fòrums oberts als alumnes de l’itinerari Expert Universitari en Direcció de Projectes.
  • Fer treballs en equip.
  • Relacionar-te amb els companys de classe.