Barcelona és una ciutat global i cosmopolita per la seva importància cultural, financera, comercial i turística. Compta amb un dels ports més importants del Mediterrani i també és un punt clau de comunicacions entre Espanya i França, gràcies a les seves connexions per autopista i a la xarxa ferroviària d’alta velocitat.