A continuació trobaràs la informació de contacte de les diferents persones de l'Oficina Global que podràs contactar depenent del que necessitis.

Localització

Edifici Sant Jaume - Planta Baixa
Davant del Banc Santander

Horari d’atenció a l’alumne

De Dilluns a Divendres
9:00 a 19:00 h

Persones de contacte

Global Students Office Manager
Anna Vidal Ganuza
anna.vidal@salle.url.edu
(+34) 932 902 389

Mobilitat Incoming
Estudiants que venen a fer la seva mobilitat a La Salle.
Incoming Exchange Coordinator
Laura Guayara Palacios
incoming-exchange@salle.url.edu
(+34) 932 902 421

Mobilitat Outgoing
Estudiants de La Salle que faran la seva mobilitat a una altra universitat. 
Outgoing Exchange Coordinator
Ramata Bah
outgoing-exchange@salle.url.edu
(+34) 932 902 377

Global Students Advisor
Assessoria de paperassa i tràmits d'estrangeria
Luis Angel Vásquez
students-office@salle.url.edu
(+34) 932 902 421

Acords de mobilitat
Mobility Agreements Coordinator
agreements-mobility@salle.url.edu
(+34) 932 902 377