Marcela Garza Segovia

Marcela Garza Segovia
Correo electrónico
Sección
Departamento de Empresa y Tecnología
Group of Research in ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY-BASED INNOVATION
Cargo
Profesor/a
Grupo de Investigación
GREITM