Carlos Gelpí Almirall

Carlos Gelpí Almirall
Correo electrónico
Teléfono
Edificio
Sant Josep
Dirección
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-3
Despacho
Edificació
Sección
Departamento de Arquitectura
Cargo
Profesor

GRAU ACADÈMIC:
Arquitecte - 1997

CATEGORIA ACADÈMICA:
Professor de l´area de construcció de La Salle des de 2009.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Treballs en estudis d´arquitectura de E.Bru, i E. Bonell. Soci de l´estudi d´arquitectura aq4 arquitectura des de 1998. Projectes d´edificació d´equipaments, habitatge i planejament urbanístic a Catalunya, País Vasc comunitat de Madrid i Galícia. Treballs efectuats per Administracions locals, empreses públiques, GISA, INCASOL. Perit judicial de part de patologies en la construcció.
BIM manager a Integral S.A. enginyeria I consultoria, realitzant projectes d'execució en el camp industrial I d'edificació.