Descripció
L’objectiu d’aquesta assignatura és transmetre als estudiants habilitats de conversa en anglès, espanyol, xinès o alemany per interactuar en situacions socials o de negocis. Les classes se centraran en exercicis pràctics interactius que es puguin traslladar a situacions reals. Les classes d’espanyol estan disponibles per als estudiants de grau de La Salle. Les classes d’anglès també poden servir com a preparació per als exàmens de FCE o CAE.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

Al completar l’assignatura, els estudiants seran capaços de:

Parlar i entendre espanyol, xinès o alemany a un nivell bàsic.

Entendre les formes gramaticals bàsiques de l’espanyol, el xinés o l’alemany.

Adquirir un nivell bàsic de comprensió lectora i auditiva en espanyol, xinès o alemany.

En el cas de l’anglès, a l’acabar Idioma Estranger II, l’alumne hauria d’estar preparat per passar el FCE o el CAE.

Continguts

Es treballaran les següents competències per a l’anglès, l’espanyol, el xinès o l’alemany:

Comunicació oral

Comprensió auditiva

Vocabulari

Comprensió lectora

Gramàtica

Sensibilització cultural

A més, per als estudiants d’anglès, les classes se centraran en la preparació dels exàmens: First Certificate of English (FCE) o del Certificate of Advanced English (CAE).

Metodologia

Pràctica oral, comprensió auditiva i exercicis de gramàtica.

Exercicis de comprensió lectora, d’escriptura i activitats interactives.

Presentacions individuals i vídeos.

Avaluació

El 30% de la nota final serà la participació de qualitat a classe. Per a participació de qualitat entenem: participació activa a l’aula, tests, dur a terme les presentacions en la data acordada, realitzar els deures i completar el MOOC dins del termini establert.

El 40% de la nota final serà de l’examen parcial (Midterm)

El 30% de la nota final serà de l’examen final

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

Caldran diferents llibres en funció de l’idioma que s’estigui estudiant.

Per exemple, per a l’anglès intermedi:
Cappel, Annette, Sharp, Wendy, Objective First Student's Pack, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2014

Per a l’anglès intermedi superior:
Felicity O'Dell (Autor), Annie Broadhead, Objective Advanced Student’s Book Pack, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2014.

Per a l’alemany:
AufderstraBe, Harmut, Bock, Heiko, Gerdes, Mechthild, Müller, Jutta und Hemet Müller, Themen Aktuell 1, Kursbuch,, Hueber Verlag, 2018
Bock, Heiko, Eisfeld, Karl-Heinz, Holthaus, Hanni und Uthild Schütze-Nöhmke, Themen Aktuell 1, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2013

Per al Xinès:
Beijing Language and Culture University, Great Wall Chinese- Essentials in Communication Textbook 1 (2005)
Beijing Language and Culture University, Great Wall Chinese- Essentials in Communication Workbook 1 (2006)

Per a Espanyol:
Corpas, Jaime, García, Eva and Garmendia, Agustín (2013) Aula 1, Curso de Español, Nueva Edición.

o bé:

Va.Aa. (2013) Nuevo Prisma A2, Libro del Alumno Editorial Edinumen

Material complementari

No hi ha informació disponible