expert universitari cadena subministrament avançada

Programa Online en Cadena de Subministrament Avançada

Palanca de creixement pels professionals juniors o d´àrees concretes que vulguin abordar una visió més estratègica i global de la cadena de subministrament.

Nid: 23092
Pla d'estudis

Estratègia de l'empresa i cadena de subministrament. Professor: Dr. Jordi Dalmau

Què és l'estratègia del negoci, com l'estratègia de la cadena de subministrament s'alinea amb les seves necessitats i el paper de la direcció d'operacions.

Com promoure la innovació en l'empresa.

Què és un quadre de comandaments (Balance Score Card) i la qualitat en l'empresa.

Gestió de riscos en la cadena de subministrament i coneixements inicials de la gestió pressupostària en l'empresa.

Estratègia de les àrees de la cadena de subministrament. Professor: Ramon Roig

Com realitzar desplegament de l'estratègia general de la cadena de subministrament en les diferents àrees funcionals: planificació, compres, manufacturing, magatzematge i distribució i els sistemes tecnològics relacionats.

Què és la gestió del servei al client?

Planificació de la demanda (Demand Planning)

Com es construeixen els pressupostos relacionats amb la cadena de subministrament.

Gestió de la cadena de subministrament. Professor: José Eulogio Mas

Quines eines i mètodes ajuden als managers amb la gestió de proveïdors (SRM-Supplyer Relationship Manager).

Què és el Sales and Operational planning i com implantar-ho.

Gestió d'aprovisionament.

Gestió d'estocs

Gestió del magatzematge.

Distribució/Transport primari.

Gestió operativa amb pressupost d'operacions, control i desviacions: com detectar-les i manejar-les.

International Supply Chain & Lean Logistisc. Professors: Eduard Camilleri i Màrius Gil

Què és la gestió internacional de la cadena de subministrament: importacions i exportacions

Introducció als incoterms (International Comercial Terms): com es repartiran les responsabilitats, les despeses i la transmissió de risc entre qui compra i qui té de mercaderia internacional en venda). Són International Comerc Terms. Regulacions internacionals.

Eines de millora contínua aplicades a la logística.

Creació d'escenaris per a la presa de decisions.