Postgrau Online en eCommerce

Postgrau Online en eCommerce

Converteix-te en expert en la anàlisi de la informació del mercat, de la empresa i de la gestió de venda digital

Nid: 20221
Pla d'estudis

Convertir, Vendre i Cobrar

Aporta a l'alumne els conceptes i coneixements pràctics per a generar oportunitats de venda i convertir-les en comandes, així com el cicle bàsic de facturació i cobrament, tot això dins de l'àmbit del comerç electrònic en el seu concepte més estès, no sols quant a plataformes de comerç electrònic sinó a una altra mena d'alternatives de generació de negoci.

Principals plataformes per a eCommerce

Usabilitat i Arquitectura de la Informació

Bones pràctiques en Mobile

Models de negoci en línia

Automatització i personalització

Social Selling i Catàlegs en línia

Distribució i Preus

Logística i Omnicanalitat

Logística, Atenció al Client i Fidelització

L'alumne assimila els conceptes i coneixements sobre tres aspectes clau de comerç electrònic com són la logística, l'atenció al client i la fidelització, que són a més les tres activitats que més en contacte entren amb els clients.

Logística i Operacions per a eCommerce

Cadena de subministrament en el eCommerce

Selecció de proveïdors de logística

Costos i indicadors logístics

Models de distribució

Logística inversa

Atenció al client, CRM i fidelització

Omnicanalitat, Multicanalitat i Cross Channel

Gestió financera d'un e-commerce

Tràfic conceptes i coneixements sobre la gestió financera, mercantil, fiscal i legal, així com la gestió de cobraments i frau, d'un comerç electrònic.

Gestió dels Pagaments en eCommerce

Control del Frau en eCommerce

Característiques financeres i models per a eCommerce

Anàlisis del Compte de resultats

Estructura del pressupost de tresoreria

Gestió del circulant i Fonts de finançament

Marc Legal en eCommerce

Aspectes fiscals de l'eCommerce

Pla d’eCommerce 

Pensat per a consolidar d'una forma pràctica els coneixements i competències adquirits al llarg del bloc de comerç electrònic, i demostrar l'assoliment dels objectius globals d'aprenentatge.

Desenvolupament del pla de eCommerce

Definició del Mercat i del Producte/servei

Análisi de mercat i de la competència

Análisi de situació, objectius i estratègies

Pla de vendes i Pla de Màrqueting

Estratègia de comunicació

Pla d'acció i control

Pla Financer i resultats

PLA D'ecommerce II

 

Desenvolupament d'un eCommerce

Elecció del domini i del hosting

Instal·lació de Wordpress i WooCommerce

Selecció i instal·lació de temes i plugins

Creació de productes en eCommerce

Configuració de Google Analytics i Embut de vendes

Personalització del front-end

Configuració del back-end