Postgrau en Smart Grids

Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent

Comptadors intel·ligents, generació d'energia distribuïda, sistemes automatitzats de distribució , vols ser partícip de la revolució de la xarxa elèctrica? El Postgrau en Smart Grid t'explica les claus

Nom oficial de la titulació
Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent (Smart Grid)
Títol propi expedit per la Universitat Ramon Llull
Modalitat Presencial
Durada 5 Mesos
Llengua Castellà
Places 30
Crèdits 30-ECTS
Data inici A determinar
Horari Dimarts, dimecres i dijous de 19 a 22 h
Lloc Barcelona

La implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions permetran gestionar xarxes elèctriques intel·ligents i seran necessaris:

  • Sistemes de telecontrol específics per a la generació distribuïda de l’energia. 
  • Mesures d’energia automàtica i commutació automàtica de càrregues.
  • L’automatització en la distribució i els sistemes de control.

Amb aquest context, el postgrau es centra en tots aquells aspectes fonamentals de les Smart Grids i t’aproxima al mercat de l’energia, l’integració d’energies renovables i l’eficiència energètica.

 
Xarxes elèctriques intel·ligents en una ciutat

Estudiaràs els sistemes de generació distribuïda, l'arquitectura de comptadors intel·ligents i els sistemes d'administració de l'energia.

Torre elèctrica en primer pla amb ciutat il·luminada de nit al fons

Coneixeràs el model de negoci de la Smart Grid i l'eficiència energètica.