Pensament i Creativitat: Una Filosofia de la Condició Humana La Salle Campus Barcelona URL

Pensament i Creativitat: Una Filosofia de la Condició Humana

Faràs una aproximació als fonaments de la vida humana i aprendràs a pensar des dels principis de l'experiència.

Nid: 7327
Metodologia

A les sessions preval la proximitat i no cal comptar amb cap bagatge específic propi.

La dinàmica consisteix en exposició de temes i diàleg en format de seminari, amb presentacions articulades pel mateix Josep Maria Esquirol, compaginades amb la lectura d'alguns textos, tot això per reflexionar junts sobre temes de fons de la vida humana.