Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Multimèdia La Salle Campus Barcelona

Doble Titulació en Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics, amb dues titulacions oficials de grau.

Nom oficial de la titulació
Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Enginyeria Multimèdia
Títol oficial expedit pel Ministeri d’Educació
Modalitat Presencial
Durada 5 Anys
Llengua Català - Castellà - Anglès
Places 50
Crèdits 329-ECTS
Data inici 04 setembre 2023
Horari Matins i tardes, depenent del curs
Lloc Barcelona

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris a 5 anys acadèmics, amb dues titulacions oficials de grau.

El disseny d'aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dues titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l'estudiant un enfocament global i interdisciplinar que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cada un dels graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dues àrees.

Les dobles titulacions exigeixen a l'alumne un esforç superior al que realitza un alumne que en 4 anys (240 crèdits ECTS) cursa i supera un únic grau. Per tant, s'adrecen a alumnes amb un alt rendiment acadèmic, i durant el procés d'admissió han d'acreditar el seu bon expedient acadèmic dels darrers cursos.