Curs Pensar la Tecnologia en el Món Actual

Pensar la Tecnologia en el Món Actual, amb Carles Llinàs

Nid: 25519
Objectius
  1. Llegir, comentar, compartir i debatre els textos dels autors escollits.
  2. Destacar i meditar algunes idees-força especialment importants sobre la tècnica moderna.
  3. Aconseguir una comprensió suficient d’alguns dels reptes que la tècnica ens planteja avui.
  4. Prendre la distància necessària per a fer possible la reflexió i una presa de decisions més tranquil·la i intel·ligent.