Curs Online de Direcció de Projectes en l'Empresa

Forma't per poder aplicar una visió empresarial i estratègica als teus projecte, programes o portafolis, i adquireix capacitat de gestió i lideratge per portar-los a terme amb excel·lència

Nid: 20517
Pla d'estudis

Direcció de Projectes a l’Empresa

1. El Projecte en l'Organització
- L'Empresa: Tipus i models
- Estructures organitzatives
- Impacte d'un projecte a l'empresa i la seva organització
- Conclusiones

2. Program & Portfolio Management
- Enterprise Project Management Model (EPM)
- Portfolio Management (PPM)
- Program Management (PM)
- Exercicis i exemples

3. Oficina de Gestió de Projectes (PMO)
- Definició, objectius i funcions principals
- Estructura organitzativa i implantació
- Beneficis i avantatges competitius
- Exercicis de resolució de conflictes des de la PMO

4. La Cadena Crítica

- Característiques, problemàtiques i necessitats en la gestió del flux en els projectes
- Causes de la problemàtica en la gestió de mono-projectes
- La Cadena Crítica

-Els Buffers de Projecte i d'Alimentació

5. Presa de decisions
- Nivells i tipus de decisió
- El Cicle de la presa de decisions
- Certeses, Riscos i Barreres
- Eines de suport a la presa de decisions
- Exercicis: aplicació de mètodes d'ajuda a la decisió

6. Eines de Business Intelligence
- Introducció a Business Intelligence
- Tecnologies d'Accés: Cubs, quadre de comandaments, KPI, mineria. 
- Big Data
- Introducció al concepte de Data Warehouse, ETL i processos associats

7. Gestió del canvi en l'organització
- Context de la gestió del canvi a l'empresa
- Tipus de canvi a l'empresa
- Fases del procés de gestió del canvi; factors crítics
- Emotional Management

8. Gestió del canvi en l'organització (Visió pràctica)
- A l'empresa: context pràctic del canvi
- Casos i experiències reals
- Exercicis: Pla de Comunicació

9. Cas Study - Exposició final + Test i cloenda
- Feedback dels exercicis lliurats
- Test de coneixements adquirits
- Presentació dels treballs per cada grup constituït

- Preparació de l'enfocament i la solució; resolució de dubtes

- Conclusions finals i cloenda