Curso Online BIM II: Proyecto básico

Curs Online de BIM II: Projecte Executiu. Amb certificació Autodesk Revit®

Aconsegueix el control total del projecte arquitectònic i gestiona l de la manera més eficient mitjançant la metodologia BIM.

Nid: 21936
Objectius

La finalitat fonamental del Curs Online de BIM nivell avançat és l'obtenció dels coneixements i les tècniques necessàries per obtenir el control total en la generació i gestió del projecte d'edificació, entenent-lo com un model virtual d'informació constructiva global.

Un cop finalitzat aquest nivell, seràs capaç d'aplicar completament les avantatges que ofereix aquest tipus de programa:

  • Realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el software Autodesk Revit Architecture®.
  • Optimitzar el temps de redacció del projecte, millorant la coherència entre plans, reduint considerablement el risc d'errors i agilitzant tasques com el còmput de les superfícies i els mesuraments.
  • Augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts de el projecte.
  • Aconseguir la certificació oficial Autodesk Revit® nivell avançat, inclosa en el curs.