Curs de Marketing Digital: Elabora un Pla de Marketing

Nom oficial de la titulació
Elaboració d'un Pla de Marketing
Modalitat Presencial
Durada 60 Hores
Llengua Català - Castellà
Places 30
Crèdits 5-ECTS
Data inici 06 febrer 2024
Horari Dimarts, 18h a 21h i dijous, 18h a 21.30h
Lloc Barcelona

L'objectiu d'aquest curs de Marketing Digital és aprendre a elaborar un Pla de Marketing, en el qual s'hauran d'identificar, comparar i seleccionar els mitjans, canals i eines digitals oportuns.

El marketing digital és una eina essencial per al creixement i la supervivència de les empreses en l'era digital actual. Un pla de marketing digital ben elaborat et permet aprofitar al màxim les oportunitats online i construir una presència sòlida al mercat digital.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci va néixer l'any 2004 en el marc del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l'àmbit de Catalunya.

El principal objectiu del Consorci és el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores en actiu i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació.

Col·laboradors

Servicio Público de Empleo Estatal
Consorci per a la formació contínua de Catalunya

Formació Relacionada