Curs de Business Intelligence amb Power BI per a la presa de decisions

Desenvolupa habilitats clau per transformar les dades en informació estratègica i porta la teva capacitat de presa de decisions a un nivell superior en el món empresarial.

Nid: 24920
Pla d'estudis
BUSINESS INTELLIGENCE

INTRODUCCIÓ A BUSINESS INTELLIGENCE

 • Què és Business Intelligence?
 • Tecnologies d'accés de BI
 • Qualitat de la informació
 • E-Business, ERP i CRM
 • Tipus d'informació
  • Operativa
  • Gestió
  • Direcció
  • El procés de presa de decisions

EL PROJECTE DE BI

 • Modelatge i transformació de dades
 • Arquitectura d'un Data Warehouse
 • Data Warehouse
  • Data Mart
  • Taula de fets
  • Dimensions
  • Model estrella
  • Relacions entre taules
 • Origen de Dades: únic vs múltiple
 • Eines de traspàs i transformació
 • Repositori d'información
 • Anàlisis de la informació

TECNOLOGIES

 • Informes i consultes
 • Cubells
 • KPI
 • Dashboards
 • IA: Mineria de dades i Machine Learning

DUBTES I CONSULTES

EINES I IMPLEMENTACIÓ PRÀCTICA

INTRODUCCIÓ A POWER BI

 • Què és Power BI?
 • Per què Power BI?
 • Power BI a l'ecosistema BI de Microsoft

ENTORNS DE POWER BI

 • Desktop
 • Web

POWER BI DESKTOP

 • Orígens de dades
  • Diferents tipus d'orígens
  • Tipus de connexions
 • El meu primer informe en Power BI
 • Creació de models de Dades
  • Noves mesures (DAX)
  • Noves columnes
  • Noves taules
  • Editar consultes
 • Creació d'informes
 • Tipus d'objectes visuals (taules, gràfics, KPI's)
  • Nadius de Power BI
  • Custom Visuals
 • Filtres
 • Format dels objectes
  • Interaccions
  • Alinear objectes

POWER BI ENTORN WEB

 • Entorn de treball (panells, informes, conjunts de dades)
 • Consum d'informació:
  • Ancorar informes o objectes a panells
  • Consultar informes: analitzar dades i filtres
 • Subscripcions

ENTORN A L'EMPRESA

 • Seguretat
 • Workspaces
 • Aplicacions
 • Compartir informació

LLICÈNCIES DE POWER BI

 • Free
 • Profesional
 • Premium

DUBTES I CONSULTES