Be a Business Leader: Descobreix el Poder de les Dades

Experimenta amb les últimes tecnologies en Business Intelligence & Data Analytics per liderar el canvi al món empresarial.

Nid: 24151
Pla d'estudis

PROGRAMA ACADÈMIC

Introducció a la ciència de dades

 

Començant a programar

 

Aplicació de funcions

 

Visualització de dades categòriques

 

Visualitzacions i recerques de dades

 

Definició de funcions i mètodes de taula

 

Elecció del conjunt de dades

 

Histogrames i visualització bàsica de dades

 

Ètica i privacitat

 

Revisant la teva feina