Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona - URL

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Nid: 394
Sortides professionals

Amb el Grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques obtindràs una sòlida base de capacitats i coneixements en gestió empresarial internacional. En finalitzar, tindràs una visió internacional i un enfocament emprenedor i innovador de la gestió empresarial.
A més, hauràs adquirit els coneixements necessaris per estar habilitat professionalment dins un gran ventall de possibilitats:

  • Estaràs preparat per entrar al mercat laboral en una àmplia varietat de llocs de treball en qualsevol de les àrees funcionals d'una empresa de qualsevol indústria o sector.
  • Et podran contractar en qualsevol de les àrees de finances, gestió de màrqueting, operacions, recursos humans, tecnologia i gestió de la innovació, o gestió de projectes
  • Podràs treballar a nivell internacional i estaràs capacitat per treballar en entorns de treball multiculturals. Les habilitats adquirides, que inclouen la comunicació, el treball en equip, el lideratge, la planificació, l’organització i la capacitat d'anàlisi, et permetran aprendre i desenvolupar-te ràpidament en el context de l'organització.
  • Estaràs preparat per començar projectes d’emprenedoria i crear la teva pròpia empresa (start-up).
  • Algunes de les possibles sortides professionals són: Digital Business Development Manager / BizDev, Digital Product Manager, Product Manager, Monetization Analyst, Online Reputation Manager, Community Manager, Digital assets, Digital Business Analyst and startups, Consumer Analyst / digital audience, BB Source Manager: Big Data, App Marketing Analyst, Account Manager and Accounts Manager, eCommerce Analyst, Marketing Analyst Online, Digital Campaign Manager, SEM Campaign Manager, SEO: Search positioning optician, Brand Manager, Trend Analyst, Startup Founder, Junior consultant, Financial Analyst (junior), Event Manager, Customer Service Manager, Sales Manager and Marketing Activation Manager.

 Sortides acadèmiques

  • A més, podràs accedir a programes de màsters universitaris a nivell internacional. Antics alumnes nostres posteriorment han estudiat màsters en universitats com Standford University, London School of Economics, IESE, University of Warwick, Nanyang Technological University Singapore entre d’altres.