El procés d'admissió, per al curs 2024–2025, va iniciar el 2 de novembre i es mantindrà obert fins a cobrir el nombre de places disponibles per a cada titulació.
PASSOS QUE CAL SEGUIR
Procés d'Admissió La Salle Campus Barcelona

Registra't a la nostra plataforma online: admissions.salleurl.edu.

A l'apartat "documentació" de la plataforma online adjunta els següents documents:

 • DNI o passaport vigent per les dues cares.
 • Fotografia tipus passaport, a color i amb el fons blanc. 
 • Carta de motivació. En cas que apliquis a un Grau en anglès, la carta ha d'estar en el mateix idioma.
 • Certificat d'anglès: Certificat TOEFL (IBT 90-110), Certificat B2 (opcional), Cambridge Advance English o IELTS (6-7), Cambridge English o IELTS. En el cas de no disposar d'aquests certificats s'avaluarà el nivell del/la candidat/a mitjançant una prova i/o entrevista personal. Només per alumnes que vulguin cursar el Grau en anglès. 
 • Documentació acadèmica. Depenent dels estudis de procedència:
  • Si estàs estudiant en el sistema educatiu espanyol:
   • Notes 1r i 2n de Batxillerat fins a la data d'inici del procés d'admissió.
   • Notes de 1r i 2n de CFGS fins a la data d'inici del procés d'admissió. 
  • Si estàs estudiant en un altre país i/o un altre sistema educatiu:
   • ​Notes dels dos últims anys del diploma IB o de sistemes educatius europeus o altres.
   • Carta de recomanació si ets estudiant internacional.
  • Si estàs estudiant en una altra universitat:
   • ​Expedient acadèmic universitari i programa d'estudis. 
 • Taxa del procés d'admissió per a alumnes internacionals o alumnes de trasllat d'expedient: S'adjuntarà el comprovant de pagament de la transferència bancaria de 100€ (no reemborsables) a través de la plataforma Flywire o via transferència bancaria al Banco de Santander: 
  • Nom del destinatari: FUNITEC BES LA SALLE
  • IBAN: ES37 0049 4750 1921 1601 7071
  • BIC (SWIFT o ABA): BSCHESMM
  • Banc: Banco Santander
  • Direcció: c/ Mandri, 34 - 08022 Barcelona (Espanya)
  • Telèfon: +34 932127035
 • Animació i VFX: Story Board amb 8 vinyetes que plasmi una història lliure i disseny d'un personatge i un cinefòrum amb el director del Grau.
 • Arquitectura: Portfolis amb un mínim de 3 documents artístics, gràfics o visuals (fotografies, dissenys, dibuixos).
 • Arts Digitals. Portfoli artístic i dibuix lliure d'un personatge i un paisatge. En cas de no tenir portfoli, comentari artístic d'una obra que us facilitarem.
 • Business & Management: Prova de coneixement online.
 • Enginyeries, Artificial Intelligence and Data Science**, Disseny i Creació de Productes Interactius: Treball d’investigació o un text de 2 pàgines on desenvolupis una idea tecnològica que t’agradaria ser capaç d’implementar.
 • Enginyeria de la Salut: Un treball d’investigació relacionat amb l’àrea de la salut o un text de 2 pàgines on desenvolupis una idea tecnològica aplicada a la salut que t’agradaria ser capaç d’implementar. També un exercici de visualització de com et veus professionalment en acabar el grau.
 • Filosofia i Humanitats: Realització d'un comentari de text on es valorarà a la teva capacitat reflexiva.

En cas que es consideri necessari, entrevista de selecció presencial o virtual amb el/la Coordinador/a del Grau.

*Tots els estudiants internacionals realitzaran l'entrevista personal en línia o presencial.

El comitè d'Admissió valorará la teva candidatura i et notificarà via email la resolució en un període de màxim 15 dies.

Per a formalitzar la reserva de plaça hauràs d'abonar 1.500€, que passat el període de desistiment no es reemborsaran, excepte si no obtens l'accés a la universitat.

 • 100 € de despeses d'obertura d'expedient
 • 1.400 € del pagament de la matrícula.

 

Dret de desistiment 

El contracte de prestació de serveis de formació regulat en les presents Condicions Generals s'entendrà celebrat en la data en què es formalitzi la reserva de plaça o, en cas de no produir-se aquesta reserva, en la data en què formalitzi la matrícula. 

El/la candidat/a disposarà d'un termini de catorze (14) dies naturals des de la celebració del contracte de prestació de serveis per a desistir del mateix sense cap penalització, sempre que no hagués començat la impartició del programa acadèmic en què s'hagi matriculat, i en aquest cas es descomptarà de l'import a reemborsar el corresponent als dies que s'hagi impartit el programa. 

Els/as candidats/as que desitgin comunicar el seu desistiment hauran de fer-ho per escrit, dins de l'esmentat termini, manifestant inequívocament el seu desig de desistir mitjançant la remissió del formulari de desistiment, a l'atenció de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC), C/ Sant Joan de La Salle, núm. 42, 08022 Barcelona, o per correu electrònic a admin_postgraduate@salle.url.edu

Una vegada exercit correctament el dret de desistiment per el/la candidat/a, es procedirà al reemborsament de les quantitats abonades amb dret a devolució per transferència bancària, en el termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar des de la recepció del formulari de desistiment.

 • Sistema educatiu espanyol: Document de les PAU o CFGS.
 • Estudiants IB + Sistemes educatius UE: Credencial de la UNED Acreditació UNEDasiss 
 • Sistemes educatius fora de la UE: Certificat d'homologació d'estudis (Ministeri d'Educació o Generalitat de Catalunya). 
Preus 2024-2025
ARQUITECTURA*
Import del curs 14.220 €

ARTS DIGITALS, ANIMACIÓ & VFX

Import del curs 10.800 €
Digital Business, Design and Innovation*
Import del curs 16.260 €
Direcció d'Empreses tecnològiques* / International Computer Engineering* / BUSINESS INTELLIGENCE* 
Import del curs 14.220 €
Double degree qualification in  International Computer Engineering and Management of Business and Technology*
Import del curs 16.827 €
Doble grau en business intelligence & data analytics i direcció d'empreses tecnològiques
Import del curs 15.879 €
GRAU EN FILOSOFIA
Import del curs 4.680 €
GRAU EN FILOSOFIA, POLÍTICA I ECONOMIA
Import del curs 7.260 €
DOBLE GRAU EN FILOSOFIA, POLÍTICA I ECONOMIA I FILOSOFIA
Import del curs  8.196 € (1º, 2º, 3º i 4º curs) i de 5.232 € 5º curs
Informàtica, Enginyeries TIC i CREACIÓ DE PRODUCTES INTERACTIUS
Import del curs 10.080 €
ENGINYERIA DE LA SALUT*
Import del curs 14.220 €
BACHELOR IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE And data science**
Import del curs 14.220 €

*Stages internacionals inclosos en funció del rendiment acadèmic de l'alumne. Subjecte a canvis.​

**En curs de verificació oficial segons el RD 822/2021.

Import de 60 ECTS. L’import de la matrícula a partir del segon any es calcularà segons els crèdits matriculats, i poden variar anualment. La Salle es reserva el dret a cancel·lar i anular unilateralment qualsevol programa. En el citat cas, es retornaran únicament les quantitats que el candidat hagi abonat el fins el moment, en un termini màxim de 30 dies després de la data prevista de l’inici del programa.

El procés d'admissió està subjecte a canvis.

Departament d’Admissions

Adreça postal:
Sant Joan de La Salle, 42 08022 Barcelona
Telèfon: +34 93 290 24 05
Correu: sia@salleurl.edu