Curs de Fonaments de Programació a Python

Nom oficial de la titulació
Curs de Fonaments de Programació a Python
Modalitat Presencial
Durada 50 Hores
Llengua Català - Castellà
Places 30
Crèdits 5-ECTS
Data inici 04 abril 2024
Horari Dilluns i dimarts, 18h a 21h
Lloc Barcelona

El Curs de Programació en Python consisteix en utilitzar les bases de la programació orientada a objectes utilitzant la sintaxi i els mètodes del llenguatge de programació Python.

Python es fa servir per desenvolupar una varietat d'aplicacions, des de petits scripts fins a aplicacions empresarials complexes. La seva sintaxi clara i llegible, juntament amb una àmplia varietat de biblioteques i frameworks, el fan ideal per al desenvolupament de programari i desenvolupament web.

A més, Python és una opció líder en la ciència de dades i l'anàlisi de dades, convertint-se en el llenguatge preferit per a projectes d'intel·ligència artificial i machine learning.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci va néixer l'any 2004 en el marc del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l'àmbit de Catalunya.

El principal objectiu del Consorci és el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores en actiu i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació.

Col·laboradors

Servicio Público de Empleo Estatal
Consorci per a la formació contínua de Catalunya

Formació Relacionada

Cursos d’Especialització