Programa en Data Science i Big Data a l'Empresa

Converteix la teva empresa en una organització Data Science, orientada a prendre decisions crítiques en base a les dades

Nom oficial de la titulació
Expert Universitari en Data Science i Big Data en l'Empresa
Modalitat Semipresencial
Durada 2 Mesos
Llengua Castellà
Places 30
Crèdits 15-ECTS
Data inici 18 octubre 2024
Horari Dimarts, 18:30h a 21:30h (virtual) i divendres, 16:30h a 21:30h (presencial)
Lloc Barcelona

El Programa en Data Science i Big Data a l'Empresa et proporcionarà una anàlisi del que necessites per convertir la teva empresa en una organització Data Science, orientada a prendre decisions crítiques en base a les dades.  Sota el paraigua del Data Science s'alberguen diferents conceptes com Big Data, Data Mining, Data Story Telling, Data Visualization, Business Analytics, Machine Learning, Deep Learning etc., tècniques que actualment s'apliquen per gestionar negocis i que entendràs gràcies a aquest curs.

En aquest programa coneixeràs com la teva empresa pot accedir a més fonts de dades amb més dimensionalitat (meta dada). Practicaràs mètodes per analitzar aquestes dades, com per exemple l'aprenentatge supervisat (Knn, RF, SVM) o no supervisat (PCA, AGNES, DIANA). En cada sessió, et lliurarem el codi Python, l'aplicaràs a través de casos concrets de negoci i et donarem la informació necessària perquè el puguis utilitzar per al cas de la teva empresa.

La quantitat de dades que es produeixen, es capturen i es processen al món creixen exponencialment. El Big Data no té cap sentit si no som capaços de visualitzar-lo i contextualitzar-lo. La visualització de dades és una pràctica que combina competències de disseny gràfic, estadística, interfície visual i narrativa, i s' ha convertit en un punt clau per analitzar i comunicar dades, impactant en les decisions de les empreses. Per aquesta raó, t'ensenyarem a visualitzar dades i presentar les teves conclusions a través d'eines com Python, Tableau o Power BI.

Finalitzaràs el Programa en Data Science i Big Data a l'Empresa amb una pràctica d'un Canvas d'Intel·ligència Artificial que et permetrà repassar tot el que hauràs après utilitzant el cas real de la teva empresa. Serà una oportunitat per a tu de definir una iniciativa de negoci Data-Driven i que la teva empresa ho aprofiti.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES
Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.