Curs Online de Direcció de Projectes Sostenibles

Prepara't per liderar la sostenibilitat en la gestió de projectes

Nom oficial de la titulació
Curs Online de Direcció de Projectes Sostenibles
Modalitat Online Guided Learning
Durada 1 Mes
Llengua Castellà
Places 30
Crèdits 5-ECTS
Data inici 18 novembre 2024
Horari sessions síncrones, dilluns i dijous de 19:30h a 20.30h
Lloc Barcelona

El 93% dels CEOs consideren que la sostenibilitat serà fonamental per a l'èxit futur de les seves empreses, segons dades del Project Management Institute (PMI), i els projectes poden contribuir al desenvolupament sostenible de les empreses.

Però, tot i que alguns aspectes de sostenibilitat es troben en els diversos estàndards de gestió de projectes, la integració de la sostenibilitat en els projectes i la gestió de projectes encara no es reconeix plenament.

El desenvolupament sostenible requereix la integració dels principis de sostenibilitat en les operacions i projectes empresarials, així com l'establiment de marcs i estàndards per avaluar el seu impacte sostenible.

De la mateixa manera, els Project Managers hauran d'adquirir noves habilitats, amb l'objectiu de liderar equips de manera sostenible i abordar dilemes ètics.

El Curs de Direcció de Projectes Sostenibles t'aportarà les pautes per implementar la sostenibilitat al Project Management a diferents nivells, aprenent a valorar la situació actual dels projectes i a planificar les seves millores, en el context de l'empresa en el seu conjunt.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu més ampli, el Programa en Direcció de Projectes Sostenibles (15 ECTS) de La Salle Campus Barcelona.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES
Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.

Formació Relacionada