curs en comunicacio efectiva la salle campus barcelona

Curs de Comunicació Efectiva: Aprèn a Transmetre amb Èxit

Descobreix les claus per connectar amb la teva audiència i dominar la comunicació d'èxit.

Nom oficial de la titulació
Curs de Comunicació Efectiva: Aprèn a Transmetre amb Èxit
Modalitat Presencial
Durada 2 Mesos
Llengua Castellà
Places 20
Crèdits 5-ECTS
Data inici 21 octubre 2024
Horari Dilluns de 17h a 21h
Lloc Barcelona

En el nostre currículum i en la nostra carrera personal i professional, les hard skills són fonamentals per adquirir habilitats que ens permetin afrontar el nostre dia a dia amb èxit. Però la majoria de vegades oblidem les soft skills, aquelles habilitats que es converteixen en competències transversals i que van de la mà de la nostra personalitat i forma de ser.

En aquests darrers anys s'està fent molt de treballar habilitats com el lideratge, el treball en equip, la negociació, la resolució de conflictes, etc., però ens oblidem que cap d'aquestes habilitats tindrà sentit, ni tan sols els nostres coneixements en hard skills, si no sabem transmetre'ls i comunicar-los. Per això, les eines per a una comunicació exitosa es converteixen en una peça clau en la formació actual.

Convertir-se en un comunicador eficaç pot ajudar-te a assolir les teves metes en la vida, tant en el professional com en el personal. La majoria de persones busquen sercomunicadors amb confiança i capacitat. Comunicar-se amb èxit és tenir les habilitats i eines per conèixer-te millor, conèixer la teva audiència i entendre com ets percebut pels altres.

Amb aquest curs aprofundirem en l'art de la comunicació  per aconseguir reunions i/o presentacions que captivin, generin engagement i apliquin una comunicació d'èxit a aquest nou entorn.

Professor expert

Rubén Yuste, expert en comunicació i actor. És protagonista del musical Pretty Woman en Teatre Apol·lo de Barcelona i la comèdia de Jordi Galceran “Burindanga” a Eixample Teatre. Ha participat com a actor en peliculas com “El Fotògraf de Mauthausen” i en musicals com “Mar i Cel”, “Els Mirérables”, “Mamma Mia!” o “Grease” entre altres.

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.

Projectes en els que ha participat

Formació Relacionada