Curs d'Operador Radioaficionat La Salle Campus Barcelona URL

Curs d'Operador Radioaficionat

Obtindràs l'autorització de radioaficionat que habilita per utilitzar transmissors de fins a 1 kW en les freqüències de radioaficionat

Nom oficial de la titulació
Diploma d'Operador Radioaficionat
Títol propi
Modalitat Online Guided Learning
Durada 40 Hores
Llengua Castellà
Places 20
Crèdits 0-ECTS
Data inici Matrícula oberta tot l’any, inici: Setembre
Horari Sessions síncrones i programades
Lloc Barcelona

El curs online d'Operador Radioaficionat de La Salle-URL conté tots els temes i coneixements necessaris per superar l'examen oficial de telecomunicacions, el qual permet obtenir el Diploma d'Operador Radioaficionat a Espanya, a la vegada que proporciona el certificat HAREC (Harmonized Amateur Ràdio Examination Certificate), exigit per la recomanació T / R 61-02 de la CEPT (Conferència Europea d'Administracions de Correus i Telecomunicació), per a tots els seus països adherits.

Es tracta d'un curs online interactiu, amb matrícula oberta durant tot l'any, disponible totes les hores del dia, tots els dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, i des de tots els dispositius amb accés a Internet.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.

Aquest curs facilita una millor comprensió dels fenòmens que donen lloc a les ones electromagnètiques

Formació Relacionada