Curs Pensar la Tecnologia en el Món Actual

Pensar la Tecnologia en el Món Actual, amb Carles Llinàs

Nom oficial de la titulació
Pensar la Tecnologia en el Món Actual
Modalitat Presencial
Durada 2 Mesos
Llengua Castellà
Places 20
Crèdits 5-ECTS
Data inici Octubre 2024
Horari Dimecres, de 18h a 21h
Lloc Barcelona

El curs Pensar la Tecnologia en el Món Actual es proposa reflexionar sobre la tècnica de forma activa i compartida, a partir de textos de grans pensadors actuals i d’altres de la modernitat inicial que anticipen idees avui enterament vigents. No es tracta d’abordar aquests autors en clau d’especialistes, sinó de destacar i pensar reposadament algunes de les idees principals que van lligades a la tècnica moderna, participant en els debats a què han donat lloc, sovint sorprenents i plens de suggeriments tant pràctics com intel·lectuals.

La tecnologia forma part de la nostra vida diària personal i també laboral, encara que sigui en mesures diferents segons les diverses circumstàncies o professions. Per aquest motiu, resulta cada cop més imprescindible aprendre a veure la realitat dels mitjans tecnològics amb una certa distància, que faciliti la comprensió intel·lectual, que obri horitzons insospitats i poc visibles en el dia a dia, i que fins i tot ajudi a prendre decisions sobre la conveniència o no de les múltiples alternatives que aquests mitjans ens plantegen constantment en la nostra existència individual i col·lectiva.

Carles Llinàs és Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1995, amb una tesi sobre el pensament filòsof-teològic de Ramon Llull (gnoseologia i doctrina dels àngels) premiada per l'Institut d 'Estudis Catalans. Actualment és Catedràtic de la Universitat Ramon Llull i Degà de la facultat de Filosofia. 

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, subjecte a la disponibilitat del crèdit de l'empresa i al compliment de la condició de subcontractació. 

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.

Formació Relacionada