curso negociacion avanzada

Curs de Negociació Avançada

Augmenta la teva habilitat individual per negociar amb èxit, tant en entorns personals com a professionals.

Nom oficial de la titulació
Curs de Negociació Avançada
Modalitat Presencial
Durada 6 Setmanes
Llengua Castellà
Places 18
Crèdits 5-ECTS
Data inici 28 novembre 2024
Horari Dijous,17h a 21h
Lloc Barcelona

El Curs de Negociació Avançada està enfocat a aprendre una metodologia que permeti negociar amb èxit tant en entorns personals com professionals:

  • Conèixer-te com a negociador i dominar els diferents estils negociadors.
  • Aprofundir en les cinc claus de la negociació: identificar interessos, creativitat per generar opcions, desenvolupar les competències de la intel·ligència emocional, desenvolupar relacions constructives i crear valor a la negociació.

La finalitat del Curs de Negociació Avançada és ajudar-te a augmentar la teva habilitat individual com a negociador, enfocant particularment el maneig de situacions on tant els èxits com la relació resulten importants.

El Curs de Negociació Avançada (5 ECTS) forma part d´un programa més ampli, el Programa en Lideratge per a la Transformació de Persones i Equips (15 ECTS), titulació d´Expert Universitari de la Universitat Ramon Llull. Et reconeixem els crèdits del curs si més endavant vols fer el programa complet.

FORMACIÓ BONIFICABLE PER EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant cèdit formatiu per FUNDAE, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

La Salle-URL som proveïdors de formación acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la información necesaria per a que puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.

Formació Relacionada