Curs de Business Intelligence amb Power BI per a la presa de decisions

Desenvolupa habilitats clau per transformar les dades en informació estratègica i porta la teva capacitat de presa de decisions a un nivell superior en el món empresarial.

Nom oficial de la titulació
Curs de Business Intelligence amb Power BI per a la presa de decisions
Modalitat Presencial
Durada 4 Setmanes
Llengua Castellà
Places 15
Crèdits 5-ECTS
Data inici 08 novembre 2024
Horari Divendres de 17h a 21h i dissabtes de 10h a 14h
Lloc Barcelona

El Business Intelligence o Intel·ligència Empresarial és una eina molt valuosa per a les empreses, ajuda a reduir ineficiències, detectar problemes i buscar noves fonts d'ingressos i àrees de creixement futur (Font: Microsoft). Però què és realment la Business Intelligence? Què significa? Què ens pot oferir? Com s'aborda un projecte d'aquestes característiques?

L'objectiu d'aquest curs és conèixer els conceptes essencials de Business Intelligence i el funcionament dels projectes dins d'aquest àmbit. Tot això articulat amb un projecte des de zero a través d'una de les eines liders en el mercat de l'anàlisi de dades com és Power BI.

Power BI és la solució de Business Intelligence de Microsoft. Es tracta de líder de mercat segons diverses anàlisis i una de les millors eines de visualització per convertir les dades en informació i ajudar-nos en la presa de decisions. Es tracta d'una solució transversal, podent accedir a múltiples i diversos orígens de dades: des d'arxius Excel, pàgines web, diferents tipus d'arxius i serveis del núvol i terceres empreses/fabricants.

A través d’aquesta formació l’alumne obtindrà els coneixements necessaris per dur a terme projectes de Business Intelligence a més de consolidar aquests conceptes de manera pràctica i exemplificada amb l’eina de Power BI.

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.

FORMACIÓN BONIFICABLE PARA EMPRESAS

Este curso es bonificable mediante crédito formativo por FUNDAE, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

La Salle-URL somos proveedora de formación acreditada por FUNDAE y proporcionamos toda la información necesaria para que puedas tramitar y gestionar la bonificación con esta entidad.

Ofrecemos bonificaciones especiales a aquellas empresas que inscriban varios participantes en el mismo programa o en varios programas dentro del mismo año académico.

Formació Relacionada