Curs de Certificació Microsoft Azure Administrator Associate

Nom oficial de la titulació
Curs de Certificació Microsoft Azure Administrator Associate
Modalitat Streaming
Durada 60 Hores
Llengua Català - Castellà
Places 30
Crèdits 5-ECTS
Data inici 02 abril 2024
Horari Dimarts de 18h a 21h i dijous de 16:30h a 21:30h
Lloc Barcelona

Identificar l'entorn de Microsoft Azure d'una organització, incloses les xarxes virtuals, l'emmagatzematge, la informàtica, la identitat, la seguretat i la governança són aspectes claus del Curs de Certificació Microsoft Azure Administrator.

Aquest curs et permetrà adquirir les habilitats i competències necessàries per aprovar l'examen i obtenir la certificació AZ-104, que verifica els coneixements necessaris per ser administrador d'Azure.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci va néixer l'any 2004 en el marc del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l'àmbit de Catalunya.

El principal objectiu del Consorci és el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores en actiu i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació.

Col·laboradors

Servicio Público de Empleo Estatal
Consorci per a la formació contínua de Catalunya