Descripció
Semestre
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari
List of Professors
Gemma Vallet Saavedra
Mariano Fernández Díez
Francisco Javier Inglés Ausejo
Juan Capeans Viña