Descripció
Pràctiques en els diferents grups de recerca, únicament es podran realitzar una vegada s´hagi finalitzat el TFM i seran voluntàries pels estudiants.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
10.00
Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Objectius

- Aplicació dels coneixements adquirits en un àmbit de recerca
- Aplicació del mètode científic en la resolució d´un problema de recerca
- Aplicació dels coneixements adquirits en algun àmbit de la gestió de les TIC i la innovació
- Confecció d´un document que mostri el treball realitzat

Continguts

Els continguts de les `Pràctiques suplementàries de TFM I´ dependran del projecte de recerca en què participi l´estudiant.

Metodologia

Aprenentatge orientat a projectes

Avaluació

Informes
Treballs realitzats de forma individual