Descripció
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
3
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius
Continguts

Pensament i Creativitat 3 [Sociologia] – Relacions humanes. Projecte.

Bloc 1. Introducció a la sociologia. El món d’avui.
Tema 1. Relacions humanes: poder, autoritat, confiança.
Tema 2. Cultura empresarial i cultura cívica.
Tema 3. Contextos d’interculturalitat.
Bloc 2. Societat global, societat de la informació.
Tema 4. Per a una definició de l’empresa. L’equip i l’estratègia.
Tema 5. Organització, eficàcia i comunicació.
Bloc 3. Societat organitzada. Institucions, empreses i moviments socials.
Tema 6. Societat organitzada. Institucions, empreses i moviments socials.
Bloc 4. Reptes de la societat actual.
Tema 7. Ètica de la professió i responsabilitat social corporativa.
Tema 8. [Temes en funció dels interessos dels alumnes].
Bloc 5. Creativitat: vers un nou individu, vers una nova societat.
Tema 9. La creativitat en l’organització dels equips.
Tema 10. La creativitat en les relacions interculturals.
Tema 11. La creativitat en la ideació de nous projectes empresarials.
Tema 12. La creativitat como horitzons per a una societat dinàmica.

Projecte pràctic:
Projecte (individual o col·lectiu) tutoritzat, directament relacionat amb la creativitat i la innovació en diversos camps de cooperació social.

Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari