Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Pensament i creativitat II

Descripció
El segon curs de l’assignatura Pensament i Creativitat introdueix a la reflexió sobre la condició humana, principalment des de la perspectiva de l’antropologia filosòfica. Es té especial cura en vincular els temes amb les experiències personals, així com amb els debats contemporanis.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
2
Crèdits
2.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Capacitat de lectura i comprensió de textos literaris i humanístics.
RA.02 Saber situar els problemes i les relacions interculturals.
RA.03 Sentir-se implicat en la promoció dels drets humans.

Continguts

1. Introducció general
2. Condició humana. Fonaments antropològics
3. Identitat personal: Constitució, relació, expressió
4. Un mateix i els altres
5. La felicitat

Metodologia

Pensament i Creativitat II combinarà els seminaris amb l’anàlisi de materials. Es connectarà la teoria tractada amb els debats oberts a la societat contemporània, així com amb l’experiència personal dels alumnes.

S'estimularà el diàleg, el treball col·laboratiu i la reflexió grupal per a pensar conjuntament sobre les qüestions tractades a classe.

L’alumne haurà de prendre apunts, fer recerca de recursos i llegir alguns textos a casa per a fer possible que a classe es pugui debatre sobre els conceptes apresos (just-in-time teaching).

Avaluació

The subject Thought and Creativity will follow a continuous evaluation:
• Exams*: 40% of the mark (face-to-face exams)
• Exercises*: 45% of the mark (online questionnaires, writing activities via eStudy)
• Attendance, attitude and participation: 15% of the mark

* If the student has an accredited condition (ADHS, dyslexia, etc.) that makes him require more time to perform an exercise, he must communicate it and accredit it in advance to his tutor and communicate it to the T&C2 teacher 14 days before the evaluation activity. If he considers it appropriate, the teacher will offer him 25% extra time.

The final grade of the subject will be the result of the average of 1st semester's grade and 2nd semester's grade. If the average is equal to or higher than 5, the subject will be passed. Otherwise, the subject will be failed and the student would have had to submit to the extraordinary evaluation.

For the purposes of campus copies regulation, face-to-face exams and writing activities through the eStudy will be considered highly important academic activity; Online questionnaires will be considered Moderately important academic activity.
According to the regulations, a total or partial cheating, premeditated or not premeditated, in highly significant activities will be considered a serious misconduct; in moderately significant activities it will be considered a minor misconduct.
According to said regulations, the copy will proceed as follows:

• Serious misconduct: qualification of 0 for the final course of the current official examination call and not able to take the following official examination session (qualified as Absent).
• Minor misconduct: qualification of 0 for the continuous assessment activity in question.

The extraordinary evaluation will take place in early July. There are two modalities of examination: whole course or just one semester (1st or 2nd). It will consist of an exam in which the student will have to answer different questions about the syllabus of this period. To pass, he must study the class material and the indicated bibliography. The maximum mark for this call is a 5.

Every student who has taken the exam under the right conditions has the right to review the exam. The review must always be requested within the two weeks following the publication of the marks. After this period the notes cannot be changed.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari

ARENDT, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.
The Human Condition. 2nd ed. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1998.
CASSIRER, Ernst. An Essay on Man. 2nd ed. New Haven, London: Yale University Press, 1972.
Antropología filosófica. México: FCE, 2011.
CORTINA, Adela. Neuroética y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral. Madrid: Tecnos, 2011.
ESQUIROL, Josep Maria. El respeto o la mirada atenta. Barcelona: Gedisa, 2006.
HARARI, Yuval Noah. Sapiens, Barcelona: Debate, 2015.
Sapiens: A Brief History of Humankind. London: Vintage, 2015.
PINKER, Steven. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. Harper Perennial Modern Classics. New York: HarperCollins, 2007.