La Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC) gestiona les escoles del campus universitari de La Salle. És l’entitat jurídica que exerceix la titularitat del Campus La Salle i és membre fundador de la Universitat Ramon Llull.