Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Programació de dispositius mòbils

Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
4.00