bachelor en inteligencia artificial i data science la salle campus barcelona

Bachelor in Artificial Intelligence and Data Science

Metodologia del software

Descripció
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari