Descripció
DESCRIPCIÓ La cadena de subministrament és l'alineació de les empreses que porten productes o serveis al mercat. Es tracta d'una xarxa completa, el que implica una nombrosa quantitat de participants en la cadena, si falla només un d'ells, serà impossible tenir el producte o servei en el mercat, o tenir-lo a temps. Aquest curs proporcionarà a l'estudiant amb el principi subjacent i conceptes entorn de la cadena de subministrament. Apreciar el que una cadena de subministrament és i per què existeix. En el món d'avui i donada l'alta rotació d'inventaris, el cicle de vida dels productes és més curt, les vendes per Internet, i la velocitat del canvi de la informació, esdevé fonamental per entendre cada un dels diferents passos involucrats en la cadena de subministrament, totes les formes més eficients com ara la generació de les principals matèries primeres, és a dir, els productes bàsics. Arribar a comprendre tots aquests passos permetran als jugadors que participen en l'extrem de la cadena adonar d'aquelles mesures que podrien ser influenciats i com aquests altres jugadors podrien ajudar a la cadena per treballar més suau, més col-laboratiu i en el menor moment possible , sent capaç de respondre a la demanda tan aviat com sigui possible. Durant el curs també anem a revisar les diverses opcions i conseqüències d'haver de reaccionar als canvis sobtats en la demanda. Tot el camí des del pronòstic de vendes de la llista de materials (BOM 's) dels ferms proveïdors.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

OBJECTIUS
L'objectiu d'aquest curs és el de ser capaços d'identificar les oportunitats per millorar la cadena de subministrament dins dels diferents tipus d'empreses
Proporcionar als estudiants un nivell complet de coneixement sobre les àrees de SCM: Compra, Produccions i emmagatzematge, sistemes de distribució i transport. Això, en un context nacional i internacional.
Proporcionar una visió estratègica i integrada de les diferents àrees que conformen l'administració de l'empresa, per tal de facilitar el desenvolupament del seu futur professional cap a un paper de lideratge en l'àmbit de la Direcció d'Operacions i Cadena de Subministrament (SCM).
Els estudiants han de ser capaços de:
- Entendre com els diferents tipus d'empreses encaixen dins de la cadena de subministrament
- Comprendre els principis fonamentals i les operacions comercials que impulsen qualsevol cadena de subministrament
- Conèixer les tecnologies apropiades i les mètriques utilitzades per millorar les operacions internes i coordinar millor les funcions i participants en general dins de la cadena de subministrament.
- Comprendre el paper fonamental que exerceixen les ICT en la logística de la cadena de subministrament d'Innovació i projectes de desenvolupament.
- Desenvolupar habilitats dels estudiants per aplicar de forma sistemàtica i creativa, els seus coneixements en la solució de problemes complexos, així com la promoció de la seva capacitat de gestió, la comunicació i el desenvolupament personal
COMPETÈNCIES:
- Pensament crític.
- Bons coneixements teòrics de les matèries d'operacions
- Desenvolupament d'habilitats de comunicació escrita i oral. (Inclou l'ortografia correcta)
- Bon coneixement d'Excel
- Pensar a fons a través de les habilitats de resolució de problemes.
- Treball en equip
- Habilitats interculturals.
- Creativitat.
- Llegir a través dels nombres,
- Auto motivació.
- Aprenentatge generatiu.

Continguts

Sessions Ordre del dia i Programa del Curs
Amb el temps, alguns dels exercicis de classe podran necessitar ser completats a casa.

Metodologia

Metodologia
El curs està orientat cap a l'aprenentatge individual i grupal. Farem servir:
- Discussió del cas. S'espera que els estudiants preparessin profundament i participin activament en les discussions a classe.
- Revisió de les simulacions per analitzar i conduir conclusions.
- Discussions a classe. Vaig a facilitar el procés de discussió i vaig a comentar els conceptes i lliçons clau. No obstant això, cada estudiant és responsable de la formulació de la seva pròpia conclusió sobre la síntesi de la discussió sobre les lectures, assistència a classe, la participació a classe i classe.
- Les assignacions per treballar a casa o a classe de forma individual o com el treball en equip i després revisar els resultats o troballes al davant de la classe.
- El camp de treball això és perquè vostè pugui recollir informació real a la font original.
- Reviseu alguns temes de llibres de text en detall durant la classe i, com les lectures de cases
- Revisió dels últims esdeveniments, situacions reals o actuals.
- Si és possible farem un viatge de camp o portar oradors convidats que són experts en un camp específic.

Avaluació

AVALUACIÓ
La qualificació del curs es basarà en els següents punts:
Assistència 10%
La participació 10%
Treball en equip i les assignacions (material escrit) 30%
Examen parcial 25%
Examen final 25%
Total 100%
Assistència
L'assistència explica un 10%, un màxim d'1 punt de la nota final. Els estudiants estan permesos a tenir 4 absències sense ser penalitzats (o necessitat de justificació mèdica o d'un altre tipus). A la cinquena és la pèrdua de 0,25 punts, la sisena absència 0,25 punts, la setena absència en altres 0,25 punts, i amb la vuitena absència l'estudiant rep un 0 per assistència.
L'assistència es comptarà formalment a partir de la classe 3.
Si vostè té més de 7 classes absents, el seu punt de partida és un 90% ja que li falta el 10% d'assistència. Per tant, tenir una bona qualificació en participació, tasques i exàmens és un deure!
Recuperació:
El mínim per tenir l'opció d'un examen de recuperació és tenir una mitjana de 4/10 en Assistència, participació i material escrit. (APW 50%), o les notes d'examen dins de la mitjana de la classe.
La nota final serà la mitjana ponderada de APW + 50% de la nota de l'examen de recuperació. No obstant això, si fa la recuperació, la qualificació màxima serà un 6. (és a dir, la mitjana de 5 en APW i un 8 en l'examen serà: 6 * 50% + 8 * 50% = 7; Nota final: 6)

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

El llibre obligatori és:
Supply Chain Management by Michael H. Hugos
Una gran part de les lliçons es llegiran fora d'hores de classe.

Material complementari

No hi ha informació disponible